Vyhledání dotčených parcel KN z RÚIAN

Nástroj promítne vstupy v DGN/DWG/SHP na katastr nemovitostí. Vygeneruje Excel soubory s daty o parcelách, stavbách či jednotkách vč. odkazu do ČÚZK aplikace Nahlížení do KN pro získání informací o vlastnících. Zároveň vytvoří DGN výkresy dotčených a sousedních parcel s jejich geometriemi.

Vyhledání dotčených parcel je nástroj pro projektanty a pracovníky v oblasti inženýringu při přípravě projektování inženýrských sítí, záborových elaborátů liniových staveb. Je užitečný během inženýringu staveb a majetkoprávním vypořádání týkající se věcných břemen.

Data katastru nemovitostí z RÚIAN jsou aktualizována denně. Nástroj připravuje aktuální výpis.

Vstupní data – jak mají vypadat

Nástroj pracuje s kompletním obsahem vstupních dat v povolených formátech DGN V8, DWG a SHP. Ponechte ve výkresech pouze prvky, pro které chcete v katastru nemovitostí vyhledat dotčené parcely a jejich sousedy. V případě výkresů DGN a DWG ignoruje prvky typů text a kóta.

Rozsah vstupních dat nesmí přesáhnout plošný limit 10 km2. 

Výstupní data – co vlastně získám

Výkresy v DGN V8

  1. Dotčené a sousední parcely obsahující jejich geometrie a parcelní čísla;
  2. Obalová zóna v případě, že uživatel zvolil velikost > 0. Rozšířené území kolem prvků;
  3. Katastrální území obsahující geometrie dotčených katastrálních území vč. názvu a čísla.

Tabulky v Excelu

  1. Dotčené parcely s identifikací parcel, provedených analýz s objekty a výpočetní statistikou;
  2. Sousední parcely s identifikací parcel, provedených analýz s objekty a výpočetní statistikou.

Report v Text

  1. Sumarizace analýzy s informacemi o načtených prvcích, dotčených parcelách a katastrálních územích.

Máte zájem o demo přístup?

Vyplňte prosím formulář a my vám zašleme přístup na 30 dní ZDARMA, abyste si mohli geomatické nástroje sami vyzkoušet.

Děkujeme, budeme vás kontaktovat.
Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaký dotaz či potřebujete pomoci? Neváhejte nás kontaktovat.